RSS Feed

Ubezpieczenia

Informacje ogólne

Najczęściej spotykana definicja nieszczęśliwego wypadku: nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim), w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2017/2018 placówki oświatowe w Polsce zarejestrowały 54 459 wypadków (najczęściej skręcenia, stłuczenia i złamania kończyn). Istnieje jednak bardzo duża liczba wypadków niezgłaszanych przez rodziców placówkom oświatowym.

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednak warto je wykupić. Do rodzica należy decyzja, gdzie i jak ubezpieczy swoje dziecko, gdyż placówka oświatowa od 2018 r. nie pośredniczy w zawieraniu ubezpieczenia.

Kiedy przysługuje odszkodowanie

Odszkodowanie przysługuje, gdy dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, ale nie tylko wtedy. Ubezpieczenie może również obejmować świadczenia niezwiązane bezpośrednio z wypadkiem, np. z  tytułu zdiagnozowania ciężkiego zachorowania czy pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty ubezpieczenia

Oferty ubezpieczycieli mogą znacząco różnić się od siebie, dlatego wybierając ofertę ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę:

Sumę ubezpieczenia

Szczególnie należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie. Przykładowo przy sumie ubezpieczenia 10 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 100 zł odszkodowania, natomiast przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 500 zł.

Czas ochrony

Ochrona powinna być udzielana 24 godziny/dobę.

Miejsce ochrony

Wszystkie kraje, w tym: pobyt w placówce oświatowej, w czasie wycieczek szkolnych oraz prywatnych wyjazdów, w domu, w czynnościach życia prywatnego. Ograniczenia do terenu Polski mogą dotyczyć niektórych ryzyk np. szpitalnych czy zwrotu kosztów.

  1. Włączenie do zakresu uprawiania sportów w pozaszkolnych klubach, w tym sportów wyczynowych.
  2. Dopasowanie oferty do wieku i potrzeb dziecka – inna oferta będzie dla dziecka w żłobku i  przedszkolu, a inna dla ucznia.
  3. Wysokość składki.
  4. Jak zawrzeć ubezpieczenieZa pośrednictwem platformy internetowej (np. linków dostępnych w zakładce „Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020”).

 

Aby zawrzeć polisę należy:

  • wybrać konkretną ofertę,
  • wypełnić formularz,
  • dokonać płatności.

Polisa zostanie przesłana na wskazany adres mailowy.  Za pośrednictwem dowolnego agenta ubezpieczeniowego.

Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2021/22

1. Super Brokers - www.nnw24.pl

2.  Oferta Uniqa którą znajdziecie Państwo pod linkiem www.ubezpieczdziecko.pl

 

 

 

 

Brak komentarzy

Brak komentarzy.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.