RSS Feed

Oferta

Nasze działania z dziećmi oparte są na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, którą realizujemy w sposób zróżnicowany i dostosowany do wieku, możliwości i uzdolnień dzieci. Szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój dzieci, rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań. Dbamy o właściwe przygotowanie dzieci do wejścia w nowe, coraz bardziej samodzielne życie. Wychowanie dzieci odbywa się na zajęciach poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, poprzez zabawy, wyrabianie nawyków i postaw.

Dążymy do tego, aby najważniejszy przedmiot naszego działania – DZIECKO – było:

 • Zdrowe i szczęśliwe
 • Bezpieczne
 • Wrażliwe i kochające
 • Twórcze
 • Przedsiębiorcze
 • Tolerancyjne
 • Otwarte i pewne siebie
 • Żyjące w zgodzie z przyrodą
 • Preferujące prawdę i dobro

 

Jesteśmy przedszkolem, które dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka poprzez aktywny kontakt z różnymi dziedzinami twórczości artystycznej (literatura, plastyka, taniec, muzyka, techniki teatralne). Chcemy zapewnić każdemu wychowankowi osiągnięcie w przyszłości  życiowego sukcesu.

W tym celu realizujemy:

 • Ogólnopolski program czytelniczy ” Mały miś w świecie wielkiej literatury”
 • Projekt preorientacji zawodowej „
 • Program „Czyste powietrze wokół nas”
 • Innowacja pedagogiczna „Jestem sprawny grafomotorycznie”
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Program edukacyjny”Biały ząbek”
 • Projekt edukacyjny logopedyczny „Przygody Języczka – podróżniczka”

Prowadzimy zajęcia dodatkowe w przedszkolu:

 • Język angielski
 • Religia
 • Zajęcia terapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne

Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych konkursach między przedszkolnych, organizowanych przez różne instytucje kulturalno-oświatowe oraz nasze przedszkole.

W swojej pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne formy i metody dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci:

 • metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Drama, techniki parateatralne
 • Opowieść ruchowa,
 • Gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana,
 • Gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Kniessów,
 • Pedagogika zabawy KLANZA,
 • Gimnastyka mózgu Paula Dennisona,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz:
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • Koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę „W krainie liczb”

Stale współpracujemy z:

 • ze Szkołami Podstawowymi nr 21 i 8,
 • Uniwersytetem Opolskim
 • Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji
 • Opolskim Teatrem Lalki i Aktora im. A. Smolki
 • Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu
 • Szkołą Muzyczną
 • Muzeum Śląska Opolskiego
 • PCK, SANEPID
 • Policją, Strażą Pożarną i Strażą Miejską
 • z innymi przedszkolami
 • lokalnymi przedstawicielami świata sztuki (plastycy, aktorzy, poeci) oraz osobami prezentującymi ciekawe zawody (dziennikarz, pszczelarz itp.)

Brak komentarzy

Brak komentarzy.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.