RSS Feed

Rozkład dnia

6:00 – 8:15

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, dodatkowe działania dla dzieci z trudnościami, z dziećmi zdolnymi.

Rozmowy indywidualne z dziećmi.

8:15– 8:30

Ćwiczenia poranne, ogólnorozwojowe.

Czynności higieniczno-sanitarne przed posiłkiem.

8:30 – 9:00

Pierwsze śniadanie.

9:00 – 10:15

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:15 – 10:45

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe i twórcze.

Zabiegi higieniczno-sanitarne do posiłku.

10:45 – 11:15

Drugie śniadanie.

11:15 – 13:00

Zabawy na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, prace porządkowe).

Zabawy badawcze (eksperymenty).

13:00 – 13:15

Czynności higieniczno–sanitarne przed posiłkiem.

13:15- 13:30

Obiad.

13:30– 14:00

Wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, czytanie utworów literackich, słuchanie bajek muzycznych.

14:00 – 15:30

Zabawy inicjowane przez nauczyciela – grupowe bądź indywidualne, zajęcia dodatkowe.

15:30 – 17:00

Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

Brak komentarzy

Brak komentarzy.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.