RSS Feed

Kontakt

Przedszkole Publiczne Nr 5

ul. Henryka Sienkiewicza 36,

45-037 Opole

telefon: 77 454 28 68

mail:

przedszkole@pp5.opole.pl  lub dyrektor@pp5.opole.pl 

Ważne telefony:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Opole
ul. Niedziałkowskiego 9
tel. 077 454 92 16

PCK - Zarząd Rejonowy
Opole
ul. Krakowska 51
tel. 077 453 95 73

Policja - Sekcja Prewencji
Opole
Tel. 077 422 35 22

Fundacja Mederi – Pomóżmy dzieciom
tel.( 022 ) 8157603 w godz. 12 -15
e-mail : mederi@czd.waw.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
niebieska linia : 0801 12 – 00 – 02

Fundacja Dzieci Niczyje
tel : ( 022 ) 616 – 03 – 14

 

Brak komentarzy

Brak komentarzy.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.