RSS Feed

‘Ubezpieczenia’ Category

 1. Ubezpieczenia NNW

  Wrzesień 27, 2019 by PP5

  • Informacje ogólne

  Najczęściej spotykana definicja nieszczęśliwego wypadku: nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim), w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

  Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2017/2018 placówki oświatowe w Polsce zarejestrowały 54 459 wypadków (najczęściej skręcenia, stłuczenia i złamania kończyn). Istnieje jednak bardzo duża liczba wypadków niezgłaszanych przez rodziców placówkom oświatowym.

  Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednak warto je wykupić. Do rodzica należy decyzja, gdzie i jak ubezpieczy swoje dziecko, gdyż placówka oświatowa od 2018 r. nie pośredniczy w zawieraniu ubezpieczenia.

  • Kiedy przysługuje odszkodowanie

  Odszkodowanie przysługuje, gdy dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, ale nie tylko wtedy. Ubezpieczenie może również obejmować świadczenia niezwiązane bezpośrednio z wypadkiem, np. z  tytułu zdiagnozowania ciężkiego zachorowania czy pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

  • Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty ubezpieczenia

  Oferty ubezpieczycieli mogą znacząco różnić się od siebie, dlatego wybierając ofertę ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę:

  1. Sumę ubezpieczenia.

  Szczególnie należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie. Przykładowo przy sumie ubezpieczenia 10 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 100 zł odszkodowania, natomiast przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 500 zł.2Czas ochrony.

  Ochrona powinna być udzielana 24 godziny/dobę.

   2. Miejsce ochrony.

  Wszystkie kraje, w tym: pobyt w placówce oświatowej, w czasie wycieczek szkolnych oraz prywatnych wyjazdów, w domu, w czynnościach życia prywatnego. Ograniczenia do terenu Polski mogą dotyczyć niektórych ryzyk np. szpitalnych czy zwrotu kosztów.

  1. Włączenie do zakresu uprawiania sportów w pozaszkolnych klubach, w tym sportów wyczynowych.
  2. Dopasowanie oferty do wieku i potrzeb dziecka – inna oferta będzie dla dziecka w żłobku i  przedszkolu, a inna dla ucznia.
  3. Wysokość składki.
  4. Jak zawrzeć ubezpieczenieZa pośrednictwem platformy internetowej (np. linków dostępnych w zakładce „Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020”).

  Aby zawrzeć polisę należy:

  a)       wybrać konkretną ofertę,

  b)      wypełnić formularz,

  c)       dokonać płatności.

  Polisa zostanie przesłana na wskazany adres mailowy.  Za pośrednictwem dowolnego agenta ubezpieczeniowego.

  Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020   

   • NAU Profit, bazując na wieloletnim doświadczeniu NAU SA w obsłudze placówek oświatowych przygotowało ofertę ubezpieczenia szkolnego, których forma jest zgodna z przepisami prawa oraz ze wszystkimi wytycznymi MEN. Umożliwiamy rodzicom zakup ubezpieczenia przez internet na ubezpieczenia.nau.pl, gdzie samodzielnie można  dokonać wyboru wariantu, spełniającego ich oczekiwania
   • PZU

  1. Wejdź na stronę https://moje.pzu.pl i wybierz PZU NNW Szkolne
  2. Wybierz rodzaj placówki i ilość dzieci do ubezpieczenia
  3. W celu uzyskania zniżki wpisz kod promocyjny:
  4. Postępuj dalej zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie i w naszej ulotce

  Link do przystąpienia indywidualnego:

  https://www.szkolnaagencja.pl/zarejestruj-dziecko/?szkola=SAU55

  Link do przystąpienia indywidualnego: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

  Kod do otwarcia oferty w49q8