RSS Feed

‘Przedszkole’ Category

 1. Rodzice dzieci 3,4,5,6 letnich

  Marzec 4, 2021 by PP5

  Rodzice dzieci 3, 4, 5, 6 letnich

  Od 8 do 12 marca prosimy o składnie deklaracji o kontynuacji wychowania

  przedszkolnego w roku szkolnym 2021/22

  Dokumenty dostępne będą od 8 marca pod linkiem

  https://nabor.pcss.pl/opole/przedszkole/dokumenty

  DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, już uczęszczających do przedszkola publicznego, pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 8 marca od godz. 8:00 do 12 marca 2021 r. do godz. 16:00 .

  Rodzice dzieci 7-letnich i powyżej 7 lat, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny zgodnie z art. 36 ust. 4 – 7 i art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, mają obowiązek złożenia, wraz z deklaracją, oświadczenia o złożeniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

  Wzór oświadczenia można pobrać w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2021 r.

   


 2. Informacje dla Rodziców 6 latków

  Luty 19, 2021 by PP5

  Drodzy Rodzice 6 – latków!

  1. Od 8 lutego 2021r. pilnie prosimy o zgłoszenie dzieci do szkół z obwodu szkoły.

  2. Od 22 marca 2021r. prosimy o zgłoszenia dzieci spoza obwodu szkoły.

  3. Druki zgłoszeń do pobrania na stronach internetowych szkół oraz w sekretariacie szkoły.


 3. Powiadomienie o zmianie adresu poczty elektronicznej

  Luty 16, 2021 by PP5

  Powiadomienie o zmianie adresu poczty elektronicznej

  Przedszkole Publiczne nr 5   w Opolu ul. Sienkiewicza 36 ,uprzejmie informuje, że z dniem 1  marca  2021 r. przestanie funkcjonować adres poczty elektronicznej:  pp5.opole@wp.pl

  Nowy adres poczty elektronicznej, poprzez który można się z nami kontaktować to:
  przedszkole@pp5.opole.pl  lub dyrektor@pp5.opole.pl 

  Prosimy o zmianę naszego adresu e-mail w Państwa elektronicznych skrzynkach kontaktowych.


 4. Zaproszenie

  Styczeń 25, 2021 by PP5

  Szanowni Rodzice

  Centrum Języka Angielskiego Helen Doron English w Opolu

  Zaprasza do zapoznania się z ofertą dla przedszkolaków

     

  Pozostałe informacje:

  https://drive.google.com/file/d/1yaUHLQONHq6FuurJXQMCG7o02-gsonwR/view?usp=sharing

  https://drive.google.com/file/d/1p6XCO9GcPTyhyVAbAYDAqpBUwCj0cpoK/view?usp=sharing


 5. Rekrutacja 2021/2022

  Styczeń 8, 2021 by PP5

  Szanowni Państwo,

  prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2021/2022, które mogą być pomocne w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w wybranej placówce.

  Informacje w zakładce REKRUTACJA 2021/2022


 6. Wizyta Mikołaja

  Grudzień 6, 2020 by PP5

  SZANOWNI  RODZICE

  ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTORELACJI Z WIZYTY MIKOŁAJA W NASZYM PRZEDSZKOLU

  ZDJĘCIA ZNAJDZIECIE W ZAKŁADCE WYDARZENIA- GALERIA


 7. „ZDROWY KRĘGOSŁUPEK”.

  Listopad 24, 2020 by PP5

  Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji w związku z darmowymi konsultacjami fizjoterapeutycznymi dla dzieci z opolskich przedszkoli.

  ROZPOCZYNAMY AKCJĘ

  ZDROWY KRĘGOSŁUPEK

  Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla dzieci
  z Państwa przedszkola! 

  Wraz z firmą Neurorehabilitacja ruszamy z kolejną akcją dla najmłodszych pt.

  „ZDROWY KRĘGOSŁUPEK”.

  Zapraszamy dzielne przedszkolaki na darmowe konsultacje rehabilitacyjne.

  Prosimy o wytypowanie 5 dzieci w wieku 3-6 lat, u których postawa ciała wzbudza wątpliwości m.in.:

  odstające łopatki

  nierówne 

  barki

  wady 

  nóżek

  Na konsultacje zapraszamy wybrane dzieci wraz z rodzicami.

  Neurorehabilitacja znajduje się przy ul. Samborskiej 15 w Opolu.

  WIZYTY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W ŚRODY,PO UPRZEDNIEJ REZERWACJI TERMINU: 

  TEL. 720 535 535

  Organizujemy również konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Pokaż jak pomagasz.” Liczymy na kreatywność Państwa Podopiecznych. Każdy, kto weźmie udział w konkursie otrzyma nagrodę.Regulamin konkursu w załączniku.https://drive.google.com/file/d/1fHpQdcN8DuxaLr_AMWAsCM9SLSUzAod1/view?usp=sharing

  Serdecznie zapraszamy!

  Wspólnie zadbajmy o zdrowie naszych dzieci!

   


 8. Nowe wytyczne GIS

  Listopad 20, 2020 by PP5

  Szanowni Rodzice 

  Prosimy o zapoznanie sie z wytycznymi GIS z 19 listopada 2020

  https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3—v-aktualizacja

  Przypominamy:

  • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

  • Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

  Prosimy rodziców o niezwłoczne poinformowanie Dyrektora placówki o stwierdzonym przypadku

  zachorowania dziecka na Covid- 19


 9. Informacja dotycząca projektu przedszkola przyjazne 2

  Październik 28, 2020 by PP5

  Szanowni Rodzice

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizowanego w naszym przedszkolun projektu

  Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2

  https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/przedszkola-dla-wszystkich-przyjazne-2


 10. Podziękowania dla rodziców

  Październik 26, 2020 by PP5

  Szanowni Rodzice

  Dziękujemy Radzie Rodziców 

   za wsparcie przedszkola poprzez zakup parownicy.

  Dyrektor Przedszkola