RSS Feed

Zwinny przedszkolak

Wrzesień 20, 2017 przez PP5

W naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest Miejski Projekt Edukacyjny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu pt. ,,Zwinny przedszkolak”.

Zajęcia odbywają się w grupie „Mrówki” w poniedziałki o godz. 13:00.

Cele edukacyjne.

 1. Krzewienie wśród dzieci kultury fizycznej.
 2. Dostarczanie radości i satysfakcji z udziału w zajęciach.
 3. Podnoszenie stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 4. Rozwijanie zainteresowań sportowych z jednoczesnym wyrabianiem nawyków czynnego uprawiania ćwiczeń ruchowych.
 5. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w szczególności wyrabianie takich cech charakteru jak: aktywność, samodzielność, poczucie obowiązku.
 6. Diagnoza sprawności fizycznej dzieci sześcioletnich.

Cele wychowawcze

 1. Utrwalanie modelu zdrowego, higienicznego trybu życia.
 2. Nabywanie umiejętności sportowej rywalizacji, współdziałania w zespole, poczucia odpowiedzialności za sukcesy i porażki oraz zasady fair play w grze i w życiu.

Standardy osiągnięć

 1. Postaw
 • Świadoma postawa spędzania czasu wolnego.
 • Umiejętność samooceny poziomu sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych samodyscypliny.
 1. Wiadomości
 • Opanowanie podstawowego zakresu wiadomości dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych
 1. Umiejętności
 • Opanowanie podstawowych czynności ruchowych (rzut, chwyt)
 • Ćwiczenia oswajające z piłką
 • Kształtowanie koordynacji ruchowej (równowaga, łączenie ruchów)
 • Kształtowanie zdolności motorycznych (szybkość, zwinność, wytrzymałość)

Treści nauczania

 1. Gry i zabawy oswajające z przyborami i przyrządami
 2. Nauka podstawowych czynności ruchowych (chwyt, rzut, kozłowanie)
 3. Gry uzupełniające.
 4. Ćwiczenia ogólno usprawniające
 5. Ćwiczenia koordynacyjne.

Sposoby realizacji programu

 1. Czynny i systematyczny udział w zajęciach .

Efekty programu

 • Polepszenie sprawności ogólnej dziecka.
 • Posiadanie podstawowych nawyków higienicznych.
 • Wzmacnianie zdrowia dzieci.
 • Umiejętność współdziałania w grupie.
 • Wzrost zainteresowania aktywnością ruchową.

Projekt pozwala dzieciom rozwijać:
– motorykę w zakresie zręczności, zwinności, skoczności, szybkości,
– koordynację ruchową,
– nawyk poprawnej postawy ciała,
– umiejętności społeczne (komunikacja, umiejętność współpracy w grupie, asertywność, empatia oraz postawa fair play)

 


Brak komentarzy

Brak komentarzy.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.