RSS Feed
 1. informacja o zmianie siedziby MPP-P z dniem 1.02. 2022

  Lipiec 13, 2021 by PP5

  Zmiana siedziby Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  Zgodnie z uchwałą nr XLII823/21 Rady Miasta Opole, „zmieniającą uchwałę

  w sprawie przekształcenia MPP-P w Opolu poprzez zmianę siedziby”,

  informujemy, że z dniem 1 lutego 2022r

  Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  wchodząca w skład MCWE w Opolu

  zmienia siedzibę z ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego

  na siedzibę przy ulicy Powstańców Śląskich 19


 2. zebranie dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

  Lipiec 8, 2021 by PP5

  Zaproszenie

  Zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych  do naszego przedszkola

  na spotkanie informacyjno-organizacyjne,

  które odbędzie się 18 sierpnia 2021  o godz. 15:00 na terenie Przedszkola Publicznego nr 5

  Plan spotkania:

  Zapoznanie państwa z organizacją pracy przedszkola:

  1. Rozkład dnia.

  2. Odpłatność za przedszkole.

  3. Przyprowadzanie i odbiór dziecka z przedszkola.

  4. Jak przygotować dziecko na spotkanie z przedszkolem.

  5. Pytania rodziców


 3. organizacja dyżurów wakacyjnych

  Maj 7, 2021 by PP5

  Szanowni rodzice

  W bieżącym roku szkolnym nasza placówka pełni dyżur w miesiącu lipcu, w sierpniu przedszkole nieczynne

  Prosimy o zapoznanie się z zasadmi organizacji dyżurów wakacyjnych

  Informator dot. organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych na rok szkolny 2020/2021.   oraz  wzory zgłoszeń znajdują się poniżej

   ZGŁOSZENIE DZIECKA na miesiąc wakacyjny lipiec/ sierpień* 2021 r.  do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021

  ZGŁOSZENIE DZIECKA na miesiąc wakacyjny lipiec/sierpień* 2021 r. do innego przedszkola dyżurującego w roku szkolnym 2020/2021

  W związku ograniczoną liczbą miejsc oraz obecną sytuacją epidemiczną opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku dla swoich dzieci.

   Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 mają obowiązek:

  • W terminie 24-28 maja 2021 r. dokonać zgłoszenia dziecka na miesiące lipiec/sierpień u dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają w swoich macierzystych przedszkolach.
  • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole macierzyste dziecka pełni dyżur wakacyjny oraz określać dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie swojemu dziecku żadnej formy opieki;
  • W terminie 14-18 czerwca 2021 r. złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola dyżurującego, które wskaże dyrektor przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza wraz z deklaracją woli zapisu. Wskazanie przedszkola poprzedzone będzie rozpoznaniem możliwości organizacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków dzieciom i pracownikom. Wypełnione wnioski i deklaracje woli zapisu do przedszkola dyżurującego przekazuje w dniu 21 czerwca 2021 r. dyrektor przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

   

  SZCZEGÓŁOWE INFORMCJE ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ


 4. Wirtualny Gabinet psychologiczny

  Marzec 26, 2021 by PP5

  Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zaskoczyła zapraszamy rodziców, nauczycieli, dzieci do Wirtualnego Gabinetu Psychologicznego.

  Jeśli potrzebują Państwo:

  -        szczerej rozmowy,
  -        wsparcia psychologicznego,
  -        chcecie porozmawiać o trudnych emocjach,
  -        przeżywacie chwile zwątpienia, trudności, lęk,
  -        lub np. potrzebujecie porady jak zorganizować swój dzień na nowo w domu – piszcie.
  Tak jak kiedyś pukali Państwo do naszego gabinetu chcąc porozmawiać, tak teraz można śmiało zapukać do nas wirtualnie.
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 jest dla Państwa dostępna:

  Pani Ewelina Kopeć: ewelina.kopec@cuw.opole.pl

  Jak się z nami skontaktować?

  1. Prosimy o przesłanie e-maila z propozycją terminu spotkania w powyższych godzinach, my odpowiemy e-mailem z linkiem do spotkania.
  2. W wyznaczonym terminie należy kliknąć na link i uruchomić program Teams. Będzie potrzebny Państwu włączony mikrofon, głośnik/słuchawki, ewentualnie kamera.

  Wirtualny gabinet psychologiczny działa w ramach projektu pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr RPOP.09.01.04-16-0004/19-00 ze zm.


 5. Powiadomienie o zmianie adresu poczty elektronicznej

  Luty 16, 2021 by PP5

  Powiadomienie o zmianie adresu poczty elektronicznej

  Przedszkole Publiczne nr 5   w Opolu ul. Sienkiewicza 36 ,uprzejmie informuje, że z dniem 1  marca  2021 r. przestanie funkcjonować adres poczty elektronicznej:  pp5.opole@wp.pl

  Nowy adres poczty elektronicznej, poprzez który można się z nami kontaktować to:
  przedszkole@pp5.opole.pl  lub dyrektor@pp5.opole.pl 

  Prosimy o zmianę naszego adresu e-mail w Państwa elektronicznych skrzynkach kontaktowych.


 6. Wizyta Mikołaja

  Grudzień 6, 2020 by PP5

  SZANOWNI  RODZICE

  ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTORELACJI Z WIZYTY MIKOŁAJA W NASZYM PRZEDSZKOLU

  ZDJĘCIA ZNAJDZIECIE W ZAKŁADCE WYDARZENIA- GALERIA


 7. Informacja dotycząca projektu przedszkola przyjazne 2

  Październik 28, 2020 by PP5

  Szanowni Rodzice

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizowanego w naszym przedszkolun projektu

  Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2

  https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/przedszkola-dla-wszystkich-przyjazne-2


 8. INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Wrzesień 27, 2020 by PP5

  Szanowni Państwo,

  Szanując prawo dzieci do przeżywania emocji związanych
  z dniem swoich urodzin i dzielenia się tą informacją na tle społeczności grupy informujemy, że w dniu swoich urodzin każde dziecko jest traktowane z estymą pozwalającą mu poczuć się wyróżnionym. Rówieśnicy mają okazję do złożenia życzeń solenizantowi. Jeżeli któreś z dzieci nie ma takiej potrzeby, aby świętować z nami dnia swoich urodzin szanujemy taką decyzję.

  Dla podkreślenia ważności tego dnia możecie Państwo przynieść do przedszkola drobny „poczęstunek” dla kolegów i koleżanek
  w postaci cukierków, wafelków (w trosce o zdrowie naszych podopiecznych produkty muszą być bezpieczne). Słodycze zostaną przekazane dzieciom podczas składania życzeń i skonsumowane na miejscu. Jeżeli dziecko częstowane nie będzie chciało skorzystać z poczęstunku to nie będzie do tego w żaden sposób zobligowane. Państwo jako rodzice również nie jesteście zobowiązani   do przynoszenia „poczęstunku”.

  Jeżeli nie wyrażacie zgody, aby wasze dziecko korzystało
  z konsumpcji słodyczy wówczas prosimy o poinformowanie o tym nauczycielek w grupach na piśmie:

  „Informujemy, że nie wyrażamy zgody na spożywanie słodyczy przez nasze dziecko ……..……………….. podczas pobytu
  w  przedszkolu.”

   

  MEDI KOMPLEKS


 9. Informacje dla rodziców

  Sierpień 27, 2020 by PP5

  DALSZE ZAMKNIĘCIE NASZEGO PRZEDSZKOLA - Miejskie Przedszkole nr 56

  Szanowni rodzice

  Witamy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

  Z dniem 01.09.2020 roku zapraszamy wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/21.

  Nasze przedszkole będzie nadal funkcjonowało w reżimie sanitarnym związanym z pandemią COVID-19.

  Placówka będzie czynna w godzinach od 6:00 – do 17:00

  Gr „Misie” –  3-4 latki-      7:30- 15:30

  Gr. ”Jeżyki” – 4 latki-        7:30- 17:00

  Gr. „Pszczółki”- 5-4 latki- 6:00- 16:00

  Gr. „Mrówki”- 6-5 latki –  7:00- 16:00

  Podstawa programowa realizowana jest od 7:00 do 12:00.

  Szczegóły funkcjonowania przedszkola, zasad przyprowadzania i odbierania dzieci, zawarte są w Procedurze funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 5 w stanie zagrożenia epidemiologicznego.

  Link do pobrania: https://drive.google.com/file/d/1TcMsQghkiQkiyxP5MGgwqVTHuuwj73im/view?usp=sharing

  Prosimy zapoznać się z procedurami funkcjonowania przedszkola obowiązującymi od 1.09.2020 oraz o wydrukowanie i podpisanie oświadczenia, które należy dostarczyć do placówki najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka.

  Załącznik nr2- OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W OPOLU: https://drive.google.com/file/d/18TievivE8Azx2mIFZQ1zQYqhdESx-XF_/view?usp=sharing 

  Prosimy o przyprowadzanie dzieci zgodnie ze złożoną deklaracją pobytu dziecka w przedszkolu.

  Rodzice dzieci 3- letnich prosimy o zarezerwowanie czasu podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola, ze względu na przestrzeganie zasad sanitarnych w szatni będzie mogło przebywać maksymalnie 2 dzieci , każde z jednym rodzicem.

  Dzieci starsze będą jak dotychczas odbierane i wydawane przez personel – rodzic nie wchodzi na teren przedszkola.

  Informacje o  spotkaniu  organizacyjnym z Rodzicami dzieci nowoprzyjętych  podamy w najbliższym okresie.
  W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 zebranie odbędzie się  w dwóch turach, w którym może uczestniczyć  jeden z rodziców (nie przyprowadzamy dzieci). Obowiązkowo wymagane jest noszenie środków ochrony osobistej, zasłaniającej usta i nos.

   

  Wszystkim dzieciom, nauczycielom, personelowi

  życzymy owocnej pracy pełnej przygód, zabaw i uśmiechu.

  Cartoon School Kids, Kindergarten, Preschool, Child, School , Przedszkole, Pupil, Przedszkole Nr 1 free png | PNGFuel


 10. Informacje PSSE i MEN

  Sierpień 27, 2020 by PP5

  W poniższym linku znajdziecie państwo informacje pochodzące od Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz MEN

  https://drive.google.com/file/d/14ublzIrrK4gqsK2GvJvE27k4Y33J5g4I/view?usp=sharing