RSS Feed
 1. Rekrutacja

  Kwiecień 1, 2020 przez PP5

  Rodzice przyszłych przedszkolaków 

  Przypominamy, że w piątek 3.04. 2020r. o godz.16:00 mija termin

  składania dokumentów do rekrutacji

  Składanie dokumentów droga mailową


 2. zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji w okresie 23 marca – 3 kwietnia br

  Marzec 17, 2020 przez PP5

  Szanowni Państwo,

  w związku rozpoczynającym się od 23 marca br. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok 2020/2021, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca br., informuję, że zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji w okresie 23 marca – 3 kwietnia br., tak by rodzice nie musieli jej dostarczać osobiście.

  Skan wniosków i pozostałych dokumentów będzie można wysłać drogą mailową na adres placówki pierwszego wyboru. Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

  Jeżeli wybiorą Państwo naszą placówkę prosimy kontaktować się  e-mailowo: pp5.opole@wp.pl

  Wniosek wypełniony w systemie należy wydrukować, wszystkie dodatkowe załączniki  podpisać przez obojga rodziców/opiekunów prawnych) . zeskanować i przesłać na adres e-mailowy placówki,

  Kontakt z placówką- na razie tylko drogą e-mailową

  Dodatkowo, w przypadku braku możliwości wystawienia przez pracodawcę lub uczelnię/szkolę zaświadczenia o zatrudnieniu bądź uczeniu się w trybie dziennym, dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia, które od dnia 23 marca br. będzie dostępne na stronie internetowej nabor.pcss.pl/opole

  W sytuacjach skrajnych lub w przypadku napotkania niestandardowych przeszkód związanych z przekazaniem dokumentacji, prośba o bezpośredni kontakt z Dyrektorem przedszkola pierwszej preferencji.

  Zapraszamy

   


 3. zawieszenie działania przedszkola

  Marzec 11, 2020 przez PP5

  Szanowni Rodzice,

  Informuję, że nasza placówka będzie nieczynna od 12. 03. 2020 r do 25. 03. 2020 r. Decyzję podjęto zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola,  zgodnie z którą   w  dniach 12  -  25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych Miasta Opola, co oznacza, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne będą zamknięte. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

  Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w przypadku zamknięcia przedszkola (szkoły) do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem  przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

  Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola, www.oswiata.opole.pl, przedszkola/ szkoły/placówki oświatowej, gdzie poinformujemy o dalszych działaniach.

   

  Z poważaniem

  Dyrektor Jolanta Haracz

   


 4. Marzec 29, 2020 przez PP5

  W związku z decyzją MEN z dnia 20 marca 2020 roku o zawieszeniu działalności placówek oświatowych w całym kraju informujemy, że nasze przedszkole w dniach od 30.03- 10.04.2020 nadal będzie zamknięte .

  W tym czasie zadania oświatowe  będą realizowane poprzez: naszą stronę internetową, komunikatory.

  O ewentualnych zmianach będziemy informować na naszej stronie internetowej.

  Zapraszamy


 5. BAJKA O ZŁYM KRÓLU WIRUSIE I DOBREJ KWARANTANNIE

  Marzec 19, 2020 przez PP5

  BAJKA O ZŁYM KRÓLU WIRUSIE I DOBREJ KWARANTANNIE

  https://drive.google.com/file/d/1o8khBh-Fp4cgdsCd5c0Qc40PufzaAjAO/view?fbclid=IwAR3ueUE5HRoS8k6qHgaCez1_PKGLlvb58dkiSy15ewF3FV1bBEE3iokAJro

  Zapraszamy do lektury.


 6. zaproszenie

  Marzec 18, 2020 przez PP5

  Drodzy Rodzice,
  zapraszamy do korzystania z propozycji zabaw i zadań udostępnianych w zakładce ” W co się bawić w domu- zaczarowany świat przedszkolaka”


 7. Zasady higieny i bezpieczeństwa

  Marzec 10, 2020 przez PP5

  Szanowni Państwo

  W związku z faktem wzmożonego nadzoru higieniczno -sanitarnego szafki przeznaczone do rozbierania  się dzieci  będą częściej dezynfekowane . Bardzo proszę o dostosowanie się do zaleceń, które wiszą w każdym boksie  w szatni dla dzieci.  Szafki służą do pozostawiania odzieży zewnętrznej ( obuwie zamienne, kurtki, bluzy, czapki, rękawiczki ) a także części garderoby zamiennej na wypadek konieczności przebrania dziecka podczas pobytu w przedszkolu.  Proszę nie pozostawiać w nich zbędnych akcesoriów a szczególnie:
  jedzenia, picia, pustych butelek, szczotek  i spinek do włosów, różnych gadżetów w postaci zabawek , starych nieaktualnych listów ani korespondencji.

  Prosimy o dostosowanie się do zaleceń w trosce o zdrowie dzieci.


 8. Zaproszenie do galerii

  Luty 17, 2020 przez PP5

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania z autorką p. Zuzanną Nierenberg.


 9. Ubezpieczenia NNW

  Wrzesień 27, 2019 przez PP5

  • Informacje ogólne

  Najczęściej spotykana definicja nieszczęśliwego wypadku: nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim), w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

  Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2017/2018 placówki oświatowe w Polsce zarejestrowały 54 459 wypadków (najczęściej skręcenia, stłuczenia i złamania kończyn). Istnieje jednak bardzo duża liczba wypadków niezgłaszanych przez rodziców placówkom oświatowym.

  Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednak warto je wykupić. Do rodzica należy decyzja, gdzie i jak ubezpieczy swoje dziecko, gdyż placówka oświatowa od 2018 r. nie pośredniczy w zawieraniu ubezpieczenia.

  • Kiedy przysługuje odszkodowanie

  Odszkodowanie przysługuje, gdy dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, ale nie tylko wtedy. Ubezpieczenie może również obejmować świadczenia niezwiązane bezpośrednio z wypadkiem, np. z  tytułu zdiagnozowania ciężkiego zachorowania czy pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

  • Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty ubezpieczenia

  Oferty ubezpieczycieli mogą znacząco różnić się od siebie, dlatego wybierając ofertę ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę:

  1. Sumę ubezpieczenia.

  Szczególnie należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie. Przykładowo przy sumie ubezpieczenia 10 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 100 zł odszkodowania, natomiast przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 500 zł.2Czas ochrony.

  Ochrona powinna być udzielana 24 godziny/dobę.

   2. Miejsce ochrony.

  Wszystkie kraje, w tym: pobyt w placówce oświatowej, w czasie wycieczek szkolnych oraz prywatnych wyjazdów, w domu, w czynnościach życia prywatnego. Ograniczenia do terenu Polski mogą dotyczyć niektórych ryzyk np. szpitalnych czy zwrotu kosztów.

  1. Włączenie do zakresu uprawiania sportów w pozaszkolnych klubach, w tym sportów wyczynowych.
  2. Dopasowanie oferty do wieku i potrzeb dziecka – inna oferta będzie dla dziecka w żłobku i  przedszkolu, a inna dla ucznia.
  3. Wysokość składki.
  4. Jak zawrzeć ubezpieczenieZa pośrednictwem platformy internetowej (np. linków dostępnych w zakładce „Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020”).

  Aby zawrzeć polisę należy:

  a)       wybrać konkretną ofertę,

  b)      wypełnić formularz,

  c)       dokonać płatności.

  Polisa zostanie przesłana na wskazany adres mailowy.  Za pośrednictwem dowolnego agenta ubezpieczeniowego.

  Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020   

   • NAU Profit, bazując na wieloletnim doświadczeniu NAU SA w obsłudze placówek oświatowych przygotowało ofertę ubezpieczenia szkolnego, których forma jest zgodna z przepisami prawa oraz ze wszystkimi wytycznymi MEN. Umożliwiamy rodzicom zakup ubezpieczenia przez internet na ubezpieczenia.nau.pl, gdzie samodzielnie można  dokonać wyboru wariantu, spełniającego ich oczekiwania
   • PZU

  1. Wejdź na stronę https://moje.pzu.pl i wybierz PZU NNW Szkolne
  2. Wybierz rodzaj placówki i ilość dzieci do ubezpieczenia
  3. W celu uzyskania zniżki wpisz kod promocyjny:
  4. Postępuj dalej zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie i w naszej ulotce

  Link do przystąpienia indywidualnego:

  https://www.szkolnaagencja.pl/zarejestruj-dziecko/?szkola=SAU55

  Link do przystąpienia indywidualnego: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

  Kod do otwarcia oferty w49q8


 10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Luty 1, 2019 przez PP5

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Publicznym nr 5 ul. Sienkiewicza 36 w Opolu jest: Dyrektor Przedszkola- pani Jolanta Haracz
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedszkola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych-  pani Agnieszka Wiosna  IOD za pomocą adresu iod@cuw.opole.pl  lub 77 446 11 03
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
   a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu;
   b) realizacji umów zawartych z kontrahentami – Przedszkole;
   c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   a) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem  Publicznym w Opolu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Przedszkola.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  •  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  2.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez  Przedszkole Publiczne nr5  w Opolu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.