RSS Feed
 1. „PRZEDSZKOLE DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNE”

  Wrzesień 11, 2017 przez PP5

  Nasze przedszkole bierze udział w projekcie, które realizuje Miasto Opole dofinansowanym z Funduszy Europejskich
  „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”
  Cel projektu: „zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli z terenu 15 gmin Aglomeracji Opolskiej”.
  Okres realizacji projektu: 01.09.2017-do 30.06.2019r.

   


 2. SPOTKANIA ADAPTACYJNE

  Lipiec 5, 2018 przez PP5

  RODZICE  DZIECI  PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

  NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  SERDECZNIE ZAPRZASZAMY NA SPOTKANIA ADAPTACYJNE

  W DNIACH 28- 30. 08.2018

  WE WTOREK 28.08  O GODZ 15.00 ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE OGANIZACYJNE  Z P. DYREKTOR

  W ŚRODĘ (29.08) I CZWARTEK(30.08) O GODZ 15.00 NA SPOTKANIA ADAPTACYJNE Z DZIEĆMI.

  W PROGAMIE ZABAWY W SALI I W OGRODZIE PZEDSZKOLNYM.

  ZAPRASZAMY


 3. PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

  Czerwiec 6, 2018 przez PP5

  Znalezione obrazy dla zapytania program za życiem logo zdjecie     Znalezione obrazy dla zapytania herb opolskiego OBRAZKI

                          

  PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

   

  Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
  dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością
  w Mieście Opolu.

    Informacje o programie

  Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

  • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
  • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
  • Rządowy program „Za życiem” realizowany jest przez  Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
  • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
  • Informacji na temat programu udziela:

  Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

  ul. Niedziałkowskiego 9

  •  telefonicznie:
   77 454 92 16, 77 454 92 17
  • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

  Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:

  -        Deklaracja uczestnictwa w programie „Za życiem” 

  -        Zaświadczenie lekarskie

  -        Podpisany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Rządowym Programie „Za życiem”

  Szczegółowe informacje o programie wraz z wzorami dokumentów znajdują się na stronie:

  http://mppp.eopolszczyzna.pl/  w zakładce Aktualności, link „Program Za Zyciem”

    Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

  1.  poradnictwo polegające na:

  • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • prowadzeniu akcji informacyjnych;

  2.  wsparcie polegające na:

  • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
  •  organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.

  3.  koordynacja  polegająca na:

  ü  koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

  ü  monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:

  -        psychologów,

  -        pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,

  -        fizjoterapeutów,

  -        logopedów i neurologopedów,

  -        terapeutów Integracji Sensorycznej.


 4. ZAPROSZENIE

  Czerwiec 3, 2018 przez PP5

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

  FESTYN RODZINNY

  8 CZERWCA 2018r. OD GODZ 15.30

   


 5. DYŻUR WAKACYJNY

  Maj 17, 2018 przez PP5

   

  UWAGA RODZICE !

  INFORMUJEMY, ŻE W MIESIĄCU LIPCU NASZE PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE.

  DYŻUR WAKACYJNY PEŁNI PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8

  INFORMACJE O ZASADACH ORGANIZOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH

  ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE OPOLSKIEGO WYDZIAŁU OŚWIATY

    (Dyżury wakacyjne w przedszkolach)


 6. Maj 15, 2018 przez PP5

   W piątek 11 maja dzieci z gr.I „Misie” oraz z gr.III „Pszczółki”

  odwiedziły strażaków w Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Budowlanych w Opolu.

  Serdecznie dziękujemy Strażkom za wspaniałe spotkanie

  ukazujące ich trudną pracę.

  Zapraszamy do Galerii na krótką fotorelację z wycieczki


 7. Po konkursie recytatorskim

  Kwiecień 19, 2018 przez PP5

  PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY KONKURSU RECYTATORSKIEGO

  „SŁOWEM MALOWANE”, który odbył się 17 kwietnia 2018 w PP nr 5 w Opolu

   

  JURY PRACOWAŁO W SKŁADZIE:

  Przewodnicząca- p. Jolanta Haracz- dyrektor PP 5

  Członkowie: p. Bożena Nowara- Instruktor teatralny MDK w Opolu

  p. Marcin Duda- pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

  Do konkursu przystąpiło 11 placówek przedszkolnych, które zaprezentowały 22 utwory różnych autorów.

  Jury doceniło duży nakład pracy i zaangażowanie wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów.

  Po dyskusji wybrano wykonania najbardziej podkreślające wartość i piękno słowa oraz prezentujące duże umiejętności wykonawców w zakresie recytacji tekstu- operowania głosem, mimiką, gestem.

  A oto lista laureatów konkursu:

  I. miejsce: Hania Baklarz z PP nr 3 (nauczyciel- Lucyna Łacina) za wiersz „Żuk” J. Brzechwy;
  II. Miejsce: Michalina Rybka z PP nr 8 (nauczycielki: Amelia Waleńska i Małgorzata Wietecha) za wiersz „Zaraz” H. Niewiadomskiej;
  III miejsce : Aleksandra Najder z PP nr 29 (nauczycielka Wiloetta Kokoszka-Drozdowska) za fragmenty „Baśni o śniegowej dziewczynce” D. Gelner.

  Ponadto wyróżnienia otrzymują:

  • Maja Merta, Borys Krężlewski i Janek Szwedziak z PP nr 55 (nauczycielki Danuta Mróz i Agnieszka Szymanik) za inscenizację wiersza  J. Brzechwy „Żuraw i czapla” – jury pragnie szczególnie pogratulować wykonawcy roli – żurawia.
  • Antosia i Kuba Gałat z PP nr 55 (nauczycielki jw.) za recytację z podziałem na role wiersza J. Tuwima „Spóźniony słowik”;
  • Florentynka Kościelak z PP 14 (nauczyciel Basia Wojtas) za recytację wiersza „Buty” H. Niewiadomskiej.

   

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie utworów oraz za udział w naszym przedsięwzięciu dzieciom, nauczycielkom, rodzicom i opiekunom.

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w  zakładce- wydarzenia- galeria.

   

   


 8. Zaproszenie do galerii

  Kwiecień 17, 2018 przez PP5

  17 kwietnia br. odbył się w naszym przedszkolu konkurs recytatorski „Słowem malowane”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.


 9. PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

  Marzec 21, 2018 przez PP5

  Przedszkolaki  pożegnały dzisiaj Zimę.

  Śpiewem, tańcem oraz  inscenizacją w wykonaniu „Jeżyków” powitały nadejście Wiosny.

  Zapraszamy do naszej Galerii.


 10. Zaproszenie

  Luty 13, 2018 przez Ewa Łysoń

  Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotoreporatażu z ” Wodzenia Niedźwiedzia” w zakładce grupy ” Pszczółek” – Galeria


 11. Konkurs ” Mój Anioł Stróż”

  Listopad 20, 2017 przez PP5

  Zapraszamy do obejrzenia w naszej galerii zdjęć z Muzeum Diecezjalnego,gdzie odbyło się wręczenie nagród w konkursie zorganizowanym przez PP-5 i Muzeum Diecezjalne.