RSS Feed
 1. „PRZEDSZKOLE DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNE”

  Wrzesień 11, 2017 przez PP5

  Nasze przedszkole bierze udział w projekcie, które realizuje Miasto Opole dofinansowanym z Funduszy Europejskich
  „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”
  Cel projektu: „zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli z terenu 15 gmin Aglomeracji Opolskiej”.
  Okres realizacji projektu: 01.09.2017-do 30.06.2019r.

   


 2. PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

  Czerwiec 6, 2018 przez PP5

  Znalezione obrazy dla zapytania program za życiem logo zdjecie     Znalezione obrazy dla zapytania herb opolskiego OBRAZKI

                          

  PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

   

  Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
  dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością
  w Mieście Opolu.

    Informacje o programie

  Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

  • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
  • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
  • Rządowy program „Za życiem” realizowany jest przez  Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
  • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
  • Informacji na temat programu udziela:

  Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

  ul. Niedziałkowskiego 9

  •  telefonicznie:
   77 454 92 16, 77 454 92 17
  • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

  Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:

  -        Deklaracja uczestnictwa w programie „Za życiem” 

  -        Zaświadczenie lekarskie

  -        Podpisany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Rządowym Programie „Za życiem”

  Szczegółowe informacje o programie wraz z wzorami dokumentów znajdują się na stronie:

  http://mppp.eopolszczyzna.pl/  w zakładce Aktualności, link „Program Za Zyciem”

    Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

  1.  poradnictwo polegające na:

  • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • prowadzeniu akcji informacyjnych;

  2.  wsparcie polegające na:

  • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
  •  organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.

  3.  koordynacja  polegająca na:

  ü  koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

  ü  monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:

  -        psychologów,

  -        pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,

  -        fizjoterapeutów,

  -        logopedów i neurologopedów,

  -        terapeutów Integracji Sensorycznej.


 3. ZAPROSZENIE

  Czerwiec 3, 2018 przez PP5

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

  FESTYN RODZINNY

  8 CZERWCA 2018r. OD GODZ 15.30

   


 4. DYŻUR WAKACYJNY

  Maj 17, 2018 przez PP5

   

  UWAGA RODZICE !

  INFORMUJEMY, ŻE W MIESIĄCU LIPCU NASZE PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE.

  DYŻUR WAKACYJNY PEŁNI PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8

  INFORMACJE O ZASADACH ORGANIZOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH

  ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE OPOLSKIEGO WYDZIAŁU OŚWIATY

    (Dyżury wakacyjne w przedszkolach)


 5. Maj 15, 2018 przez PP5

   W piątek 11 maja dzieci z gr.I „Misie” oraz z gr.III „Pszczółki”

  odwiedziły strażaków w Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Budowlanych w Opolu.

  Serdecznie dziękujemy Strażkom za wspaniałe spotkanie

  ukazujące ich trudną pracę.

  Zapraszamy do Galerii na krótką fotorelację z wycieczki


 6. Po konkursie recytatorskim

  Kwiecień 19, 2018 przez PP5

  PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY KONKURSU RECYTATORSKIEGO

  „SŁOWEM MALOWANE”, który odbył się 17 kwietnia 2018 w PP nr 5 w Opolu

   

  JURY PRACOWAŁO W SKŁADZIE:

  Przewodnicząca- p. Jolanta Haracz- dyrektor PP 5

  Członkowie: p. Bożena Nowara- Instruktor teatralny MDK w Opolu

  p. Marcin Duda- pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

  Do konkursu przystąpiło 11 placówek przedszkolnych, które zaprezentowały 22 utwory różnych autorów.

  Jury doceniło duży nakład pracy i zaangażowanie wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów.

  Po dyskusji wybrano wykonania najbardziej podkreślające wartość i piękno słowa oraz prezentujące duże umiejętności wykonawców w zakresie recytacji tekstu- operowania głosem, mimiką, gestem.

  A oto lista laureatów konkursu:

  I. miejsce: Hania Baklarz z PP nr 3 (nauczyciel- Lucyna Łacina) za wiersz „Żuk” J. Brzechwy;
  II. Miejsce: Michalina Rybka z PP nr 8 (nauczycielki: Amelia Waleńska i Małgorzata Wietecha) za wiersz „Zaraz” H. Niewiadomskiej;
  III miejsce : Aleksandra Najder z PP nr 29 (nauczycielka Wiloetta Kokoszka-Drozdowska) za fragmenty „Baśni o śniegowej dziewczynce” D. Gelner.

  Ponadto wyróżnienia otrzymują:

  • Maja Merta, Borys Krężlewski i Janek Szwedziak z PP nr 55 (nauczycielki Danuta Mróz i Agnieszka Szymanik) za inscenizację wiersza  J. Brzechwy „Żuraw i czapla” – jury pragnie szczególnie pogratulować wykonawcy roli – żurawia.
  • Antosia i Kuba Gałat z PP nr 55 (nauczycielki jw.) za recytację z podziałem na role wiersza J. Tuwima „Spóźniony słowik”;
  • Florentynka Kościelak z PP 14 (nauczyciel Basia Wojtas) za recytację wiersza „Buty” H. Niewiadomskiej.

   

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie utworów oraz za udział w naszym przedsięwzięciu dzieciom, nauczycielkom, rodzicom i opiekunom.

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w  zakładce- wydarzenia- galeria.

   

   


 7. Zaproszenie do galerii

  Kwiecień 17, 2018 przez PP5

  17 kwietnia br. odbył się w naszym przedszkolu konkurs recytatorski „Słowem malowane”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.


 8. PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

  Marzec 21, 2018 przez PP5

  Przedszkolaki  pożegnały dzisiaj Zimę.

  Śpiewem, tańcem oraz  inscenizacją w wykonaniu „Jeżyków” powitały nadejście Wiosny.

  Zapraszamy do naszej Galerii.


 9. Zaproszenie

  Luty 13, 2018 przez Ewa Łysoń

  Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotoreporatażu z ” Wodzenia Niedźwiedzia” w zakładce grupy ” Pszczółek” – Galeria


 10. Konkurs ” Mój Anioł Stróż”

  Listopad 20, 2017 przez PP5

  Zapraszamy do obejrzenia w naszej galerii zdjęć z Muzeum Diecezjalnego,gdzie odbyło się wręczenie nagród w konkursie zorganizowanym przez PP-5 i Muzeum Diecezjalne.


 11. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

  Listopad 19, 2017 przez PP5

   List Rzecznika Praw Dziecka

  Dyrektorzy, Wychowawcy
  i Nauczyciele Szkół i Przedszkoli

  Wielce Szanowni Państwo,

  20 listopada, już po raz czwarty, będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Święto to zostało ustanowione – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku.

  Tegoroczne, centralne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka odbędą się w Pile, która zwyciężyła w konkursie na miasto gospodarza. To stamtąd będę gorąco zachęcał do uważnego przyjrzenia się temu, w jaki sposób realizujemy prawa dziecka – do swoistego rachunku sumienia. Pamiętajmy, że prawa dziecka nie stoją w sprzeczności z prawami dorosłych i w żaden sposób ich nie ograniczają.

  Ukonstytuowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka miało przypomnieć o szczególnej roli Polski – inicjatora jej uchwalenia – w tworzeniu światowego systemu ochrony najmłodszych. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle mówić będziemy o prawach dziecka, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać.

  Debata na temat ochrony praw dziecka bardzo często toczy się głównie w kontekście przemocy – szczególnie tej w wychowaniu. Świadomość społeczna w zakresie szkodliwość jej stosowania z roku na rok wzrasta, a nowelizacje prawa w tym zakresie coraz lepiej chronią zdrowie i życie najmłodszych. Nie wyczerpuje to jednak całości zagadnienia – każde dziecko ma również wiele innych praw, m.in. nauki i rozwoju, czy odpoczynku, a realizacja każdego z nich nie może odbywać się kosztem drugiego. Szukajmy więc takich rozwiązań, aby nasze dzieci chętnie zdobywały wiedzę, uczyły się i odkrywały świat, ale także chrońmy ich beztroskie dzieciństwo.

  Wiem, że Piła to nie jedyne miasto, którego mieszkańcy będą świętować. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka jest znakomitą okazją do podejmowania projektów wpisujących się w dyskusję nie tylko o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach.

  Z mojego doświadczenia wynika, że dzieci, pytane o najważniejsze z przysługujących im praw, najczęściej wskazują na prawo do wyrażania własnego zdania, dlatego proszę, aby 20 listopada w Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka, w trakcie lekcji, szkolnych akademii i debat, czy spotkań przemówiły dzieci, a dorośli uważnie wsłuchali się w ich głos.

  Z wyrazami szacunku
  Marek Michalak