RSS Feed
 1. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

  Listopad 19, 2017 przez PP5

   List Rzecznika Praw Dziecka

  Dyrektorzy, Wychowawcy
  i Nauczyciele Szkół i Przedszkoli

  Wielce Szanowni Państwo,

  20 listopada, już po raz czwarty, będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Święto to zostało ustanowione – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku.

  Tegoroczne, centralne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka odbędą się w Pile, która zwyciężyła w konkursie na miasto gospodarza. To stamtąd będę gorąco zachęcał do uważnego przyjrzenia się temu, w jaki sposób realizujemy prawa dziecka – do swoistego rachunku sumienia. Pamiętajmy, że prawa dziecka nie stoją w sprzeczności z prawami dorosłych i w żaden sposób ich nie ograniczają.

  Ukonstytuowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka miało przypomnieć o szczególnej roli Polski – inicjatora jej uchwalenia – w tworzeniu światowego systemu ochrony najmłodszych. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle mówić będziemy o prawach dziecka, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać.

  Debata na temat ochrony praw dziecka bardzo często toczy się głównie w kontekście przemocy – szczególnie tej w wychowaniu. Świadomość społeczna w zakresie szkodliwość jej stosowania z roku na rok wzrasta, a nowelizacje prawa w tym zakresie coraz lepiej chronią zdrowie i życie najmłodszych. Nie wyczerpuje to jednak całości zagadnienia – każde dziecko ma również wiele innych praw, m.in. nauki i rozwoju, czy odpoczynku, a realizacja każdego z nich nie może odbywać się kosztem drugiego. Szukajmy więc takich rozwiązań, aby nasze dzieci chętnie zdobywały wiedzę, uczyły się i odkrywały świat, ale także chrońmy ich beztroskie dzieciństwo.

  Wiem, że Piła to nie jedyne miasto, którego mieszkańcy będą świętować. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka jest znakomitą okazją do podejmowania projektów wpisujących się w dyskusję nie tylko o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach.

  Z mojego doświadczenia wynika, że dzieci, pytane o najważniejsze z przysługujących im praw, najczęściej wskazują na prawo do wyrażania własnego zdania, dlatego proszę, aby 20 listopada w Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka, w trakcie lekcji, szkolnych akademii i debat, czy spotkań przemówiły dzieci, a dorośli uważnie wsłuchali się w ich głos.

  Z wyrazami szacunku
  Marek Michalak


 2. Wyniki konkursu plastycznego „Mój anioł stróż”

  Listopad 16, 2017 przez PP5

  Protokół z obrad jury konkursu plastycznego „Mój anioł stróż”

           Jury obradowało dnia 9.11.2017 pod przewodnictwem ks. dr hab. prof. UO Piotra Maniurki, w składzie:

  mgr Bronisław Bolek

  mgr Robert Suchiński

  mgr Gabriela Ogiolda.

  Ze względu na różnorodność prac i ich autorów postanowiono wyróżnić wszystkie prace. W kategorii:

  * Trafność i bogactwo połączenie kultur i rzeczywistości plastycznych:

  Julia Czarnecka- lat 5 z PP-61

  * Umiejętne przekraczanie granic formatu D-2 oraz bogactwo wykorzystanych materiałów wyróżnienia otrzymują:

  1)     Antosia Gałat – lat 5 z PP-55

  2)     Kuba Gałat – lat 5 z PP-55

  3)     Oliwia Górka- lat 6 z PP- 43

  * Praca z wykorzystaniem półproduktów „ze starej szafy”:

  1)     Mikołaj Kwaśniak- lat 7 z PSP-2

  2)     Tomek Starosta- lat 6 z PSP-32

  3)     Przemek Szymczak- lat 6 z PSP-32

  * Dekoracyjność:

  1)     Filip Jendryca- lat 6 z PP-61

  2)     Maja Sobocka- lat 6 z PSP-32

  3)     Selena Zylia- lat 5 z PP-61

  * Pomysłowe wykorzystanie prawdziwie rzeźbiarskich materiałów:

  1)     Laura Hennek- lat 6 z PSP-32

  * Czytelne, skromne i emocjonalne ujęcie tematu:

  1)     Dominik Mikler- lat 6 z PSP-32

  * Prostota i czytelność formy:

  1)     Zosia Kloc- lat 6 z PP-3

  2)     Hania Ledwig- lat 5,5 z PP-62

  * Walory estetyczne w wykorzystaniu różnorodnych materiałów plastycznych:

  1) Hania Waluś- lat 7 z PSP-16

  * Samodzielność i inwencja dziecięca:

  1)     Emilka Dzierżanowska -lat 6 z PP-33

  2)     Zosia Hulok -lat 6 z Niepublicznego Przedszkola SPSK

  3)     Pawełek Łuczak- lat 6 z PP-43

  4)     Paulinka Nowakowska- lat 6 z PP-23

  5)     Maciek Rogala- lat 5,5 z PP-62

  6)     Zuzia Szyndzielorz- lat 6 z PP-5

  7)     Ewelika Woszek- lat 6 z  PP-33

  * Zrównoważone współdziałanie rodziców z dziećmi:

  1)     Emilka Gumowska- lat 6 z PP-54

  2)     Marta Skrętkowska- lat 6 z PP-54

  * Delikatne i lekkie operowanie farbą:

  1)     Zuzia Michen- lat 7 z  PSP-16

  * Umiejętne wyrażenie lekkości anielskiej:

  1)     Milenka Korbecka lat 5 z PP-61

  2)     Zuzia Pajestka -lat 6 z z PP-3

  * Radosne ujęcie tematu:

  1)     Nina Kowalczyk- lat 6 z PP-54

  2)     Aleksandra Laskowska- lat 5 z PP-6

  3)     Kasia Mzyk- lat5 z PP-5

  4)     Kamilka Salach- lat 5 z PP-5

  Komisja oraz organizatorzy dziękują za zaangażowanie katechetom oraz rodzicom dzieci za podjęcie refleksji i trudu pomocy dzieciom w wyrażeniu tego, co tak trudno uchwytne czyli opieki naszych aniołów stróży w różnych sytuacjach.

  Wszystkich uczestników wraz z rodzicami i nauczycielami

  zapraszamy 17 listopada 2017- w piątek- na godzinę 16.00

  do Muzeum Diecezjalnego na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.


 3. Dożynki przedszkolne

  Październik 26, 2017 przez PP5

  24 paździenika obchodziliśmy w naszym przedszkolu -

  Święto Plonów – DOŻYNKI

  Zapraszamy na fotorelację do naszej Galerii.


 4. ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA

  Październik 11, 2017 przez PP5

  WCZORAJ OBCHODZILIŚMY ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA

  Dzień drzewa wymyślił w 1872 roku w USA znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton.

  Głównym celem spotkania było:

  -wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego, – rozwijanie postaw proekologicznych

  - zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew,  – ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody

  Tego dnia we wszystkich grupach odbyły się zajęcia związane z tematyką drzewa.  Dzieci poznały budowę, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody.

  Poznały także etapy wzrastania drzewa.  Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną pt. „Jesienne drzewo”.

  Prace  wykonane pzez dziei upiększają nasz przedszkolny holl.

  Zapaszamy do krótkiej fotorelacji w zakładce „Wydarzenia”   ”Galeria”

   


 5. „PRZEDSZKOLE DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNE”

  Wrzesień 11, 2017 przez PP5

  Nasze przedszkole bierze udział w projekcie, które realizuje Miasto Opole dofinansowanym z Funduszy Europejskich
  „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”
  Cel projektu: „zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli z terenu 15 gmin Aglomeracji Opolskiej”.
  Okres realizacji projektu: 01.09.2017-do 30.06.2019r.


 6. Witamy w przedszkolu

  Wrzesień 3, 2017 przez PP5

  SERDECZNIE WITAMY

  NASZYCH  PRZEDSZKOLAKÓW  

  ORAZ  RODZICÓW

  W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

             Wakacje dobiegły końca i od 1 września wszyscy ponownie spotykamy się w naszym przedszkolu.

   Ufamy, że będzie to udany rok – obfitujący w wiele ciekawych wydarzeń.

  Zapraszamy  Rodziców do współpracy  oraz aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola.

  Życzymy wszystkim owocnego i radosnego roku szkolnego 2017/2018.


 7. Zabawa Literacka w MBP

  Marzec 19, 2017 przez PP5

  16 marca dzieci z gr „Misie” i „Jeżyki” wzięły udział

   w VIII Międzyprzedszkolnej  Zabawie Literackiej,

  organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną prz ul. Minorytów.

  Najmłodsze przedszkolaki  wykazały się dużą znajomością twórczości

  Anny Ochinimowskiej, Michała Rusinka i Beaty Ostrowickiej.

  Zapraszamy do naszej  Galerii.


 8. „RĘKAWICA”

  Luty 7, 2017 przez PP5

  Dziś w przedszkolu nauczycielki zaprezentowały dzieciom przedstawienie wg bajki rosyjskiej „Rękawica”

  Zapraszamy do galerii na krótką fotorelację


 9. OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

  Listopad 17, 2016 przez PP5

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka – podjął 7 listopada 2014 r. uchwałę w sprawie ustanowienia ODPD  . Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle powinno się mówić, że dzieci mają swoje prawa, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać. Gospodarzem tegorocznych centralnych obchodów jest Brzeg na Opolszczyźnie. Więcej informacji na stronie RPD 

  List Rzecznika Praw Dziecka

  Wielce Szanowni Państwo,

  20 listopada w Polsce – po raz trzeci w historii – obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W ciągu całego roku nie ma lepszego momentu, aby mocniej niż zwykle upominać się o poszanowanie praw najmłodszych oraz uznanie ich podmiotowości. To dzień, w którym wyjątkowego znaczenia nabiera proste pytanie zadane dziecku: „Które prawo jest dla Ciebie najważniejsze?”

  To pytanie, które ma wartość tysiąca prezentów i jest kluczem otwierającym drzwi do świata pełnego tajemnic – świata dziecka, z którym nie wszystkim dorosłym jest po drodze, świata, który nierzadko przegrywa z codziennymi obowiązkami i zwyczajnym brakiem czasu. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to najlepsza chwila, aby tego klucza użyć.

  Z ogromną dumą obserwuję jak z każdym rokiem, w całym kraju przybywa listopadowych inicjatyw upowszechniających prawa dziecka. Cieszę się przede wszystkim, że ich autorami są wspólnie – dzieci i dorośli. W przedszkolach i szkołach uważnie analizowane są przepisy Konwencji o prawach dziecka, przypominane są ponadczasowe myśli Janusza Korczaka, ale przede wszystkim ze szczególną uwagą słucha się tego, co dzieci chcą powiedzieć. To wyraźny sygnał, że międzypokoleniowy dialog poświęcony elementarnym wartościom, leżącym u podstaw człowieczeństwa jest rzeczywistością.

  Bez wątpienia – 20 listopada to święto dzieci i dorosłych. Czas uśmiechu, refleksji, rozmów o dziecięcych potrzebach, troskach i doskonały moment na zadanie niezadanych dotychczas pytań. Z całego serca życzę wszystkim dzieciom i dorosłym, aby w Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka znaleźli na nie tylko te właściwe odpowiedzi.

  Z wyrazami szacunku
  Marek Michalak

   


 10. Fotorelacja

  Październik 6, 2016 przez Ewa Łysoń

  Zapraszamy Państwa do oglądania zdjęć z wycieczki do Staniszczy Małych w zakładce WYDARZENIA-GALERIA